Powrót do wszystkich

Zabawy rozdziałowe

Opis

Formuła książko-gry to historia pewnego zaginionego listu i dzielnego kominiarza o imieniu Dymek, który go poszukuje. Dzieci uczestniczące w tej grze zdobywają i kształtują umiejętności zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Stawiane przed nimi ćwiczenia i zadania dostarczają im wszechstronnej wiedzy na różne tematy. Zabawy zawarte w treści stwarzają okazję do podejmowania samodzielnych decyzji, rozwijają sprawność ruchową, doskonalą umiejętności matematyczne, taneczne, wokalne, uczą logicznego myślenia, koncentracji, kształcą percepcję słuchową i wzrokową oraz kształtują odporność emocjonalną. Ponadto książko-gra zachęca do podejmowania aktywności czytelniczych oraz rozwija kreatywność i samodzielność dzieci, co stanowi jeden z priorytetów podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.

Zabawy rozdziałowe

Formuła książko-gry to historia pewnego zaginionego listu i dzielnego kominiarza o imieniu Dymek, który go poszukuje.

00:00 / 00:00
Previous track button Next track button
Small toggle button
1.
00:15
Small toggle button
2.
00:11
Small toggle button
3.
00:15
Small toggle button
4.
00:15
Small toggle button
5.
00:15
Small toggle button
6.
00:15
Small toggle button
7.
00:10
Small toggle button
8.
00:15
Small toggle button
9.
00:15
Small toggle button
10.
00:15
Small toggle button
11.
00:15
Small toggle button
12.
00:15
Small toggle button
13.
00:15
Small toggle button
14.
00:15
Small toggle button
15.
00:15
Small toggle button
16.
00:15
Small toggle button
17.
00:14
Small toggle button
18.
00:01
Wybierz rodzaj plików