Powrót do wszystkich

Tańce Unii Europejskiej 2

Opis

Materiały przystosowane do podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Zaprezentowane kraje:

Belgia • Francja • Grecja • Estonia • Hiszpania • Bułgaria • Niemcy • Taniec węgierski

Tańce Unii Europejskiej 2

Materiały przystosowane do podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

00:00 / 00:00
Previous track button Next track button
Small toggle button
1.
00:15
Small toggle button
2.
00:15
Small toggle button
3.
00:15
Small toggle button
4.
00:15
Small toggle button
5.
00:15
Small toggle button
6.
00:15
Small toggle button
7.
00:15
Small toggle button
8.
00:15
Wybierz rodzaj plików